Senaste evenemangsuppdateringar

Tom Brittons prognos om coronarestriktionerna inte efterlevs- Falskt!

Publicerat den Uppdaterat den

Påstående av Tom Britton:

”Om vi helt slutar följa restriktionerna är risken stor att ytterligare uppemot 1000 personer dör i Sverige till följd av coronapandemin redan innan årsskiftet”.

Publicerad i SVT Uppdaterad 11 oktober 2020Publicerad 11 oktober 2020

Påståendet av matematikprofessor Tom Britten är falskt
Britton baserar sin statistik på prognos utifrån gjorda test som från början är otillräckliga och falska. Länk SVT Uppdaterad 11 oktober 2020Publicerad 11 oktober 2020

Dessutom bör man fråga sig vad som är kopplingen mellan matematikprofessorn, statistik, medicinsk expertis och spekulationer som i sammanhanget blir en del av skräckpropagandan. En relevant fråga är: Vem/vilkas ärende går Tom Britton? Är han rent av korrupt?

Statistiken (se hur Britton kommit fram till den) påminner om hur Anthony Fauci (chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases sedan 1984)
basunerade ut att en tredjedel av alla amerikaner skulle angripas och miljoner amerikaner i USA skulle dö om de inte vaccinerade sig mot svininfluensa och nu hävdar Fauci att 2,2 miljoner kommer att dö av Coronavirus Länk
Möjligen finns motsvarande motiv bakom Brittons agerande och i så fall finns det en risk för att Britton inte bara räknat fel utan att han möjligen saknar den integritet som kan krävas av en universitetsprofessor.

Sammantaget Fauci och Britton agerar i linje med osaklig skrämselpropaganda och syftet är att motivera befolkningen att vaccinera sig och attt anpassa sig till polisstatens begränsningar av mänskliga fri- och rättigheter.

Slarv med utskrifter av mediciner dödar 20 000 varje år i UK

Publicerat den Uppdaterat den


Claes Aronsson,  Sveriges Radio,  rapporterar från London att: Misstag med läkemedel bidrar till över 20 000 dödsfall i Storbritannien varje år, enligt en omfattande studie. Var femte recept är felaktigt utskrivet, visar granskningen.

Tiotusentals dör årligen på grund av fel mediciner

– Problemet är mycket större än väntat, säger hälsoministern Jeremy Hunt.

Det är universitet i Sheffield, Manchester och York som tillsammans gjort studien som beskrivs som en milstolpe i forskningen om misstag med förskrivning av läkemedel.

Över en miljard recept skrivs ut varje år i Storbritannien och över 200 miljoner av dessa är felaktiga och skadliga för patienten, enligt undersökningen.

I genomsnitt kan fyra till fem dödsfall varje dag kopplas till dessa misstag men över 20 000 personer tros mista livet varje år delvis på grund av missar med läkemedelsrecept.

I studien framgår det att problemet antagligen är ungefär lika stort i andra EU-länder och i USA.

En första reaktion på studien här i Storbritannien är att underbemanning inom vården ligger bakom misstagen.

Läs vidare Sveriges Radio Länk

Andra studier visar att

1) Daily aspirin behind more than 3,000 deaths a year, study suggests

2) 30,000 deaths in new study En remarkabel ökning av ”överdrivna dödsfall” i England och Wales kan kopplas till underfinansiering i NHS och socialvårdssystemet, föreslår ny forskning. 

3) New study finds 45,000 deaths annually linked to lack of health coverage LINK
Kommentar: Det sänker sig en skugga över Trumps genomförda förslag som minskar möjligheter för 100 000 tals amerikaner att få vård.

/Börje Peratt 20180223

 

Rysk underrättelsetjänst undergrävde Demokraterna med stöd av?

Publicerat den Uppdaterat den

Politico har gjort en sammanställning av Trumps kopplingar till Putin,  i 7 olika kartor eller kluster här redovisas den andra. Dock ska sägas att undersöker man kopplingarna längre tillbaka i tiden finner man ett nätverk som när det nystas upp kan bli överväldigande. När New Yorks borgmästare Rudy Giuliani rensar ut den italienska maffian har han också gjort plats för ryska oligarker. Samarbetet mellan Giuliani och Trump är nu också officiellt formaliserat.

President Donald Trump tillkännagav att den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani i New York City ingår i Vita Husets Team och fått i uppgift att förbättra cybersäkerheten både inom regeringen och den privata sektorn.

Tidningen Washington Post uppgav 15 juni att FBI utreder om Trump kan ha gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak när han sa till förre FBI-chefen James Comey att han hoppades att FBI kunde släppa utredningen om förre säkerhetsrådgivaren Mike Flynn som avskedades efter att ha avslöjats med grumliga lobbyinginsatser och oegentliga informationer till rysk underrättelsetjänst.

Även Obama kom att avskeda Flynn från en liknande tjänst 2014 och varnade Trump för att anställa Flynn. Men Flynn hade redan då ett samarbete med Trump. Det är också klarlagt att Flynn av Turkiet fått $ 530 000 för att producera en kritisk ”dokumentär” om Fethullah Gulen, en turkisk präst som lever i exil i USA och som Erdogan vill få utvisad anklagad för landsförräderi. [1] Flynn har fått $45,000 i ersättning från Russia Today för att uppträda också där.

Jason Chaffetz,  en republikan från Utah, ledamot i representanthuset och ordförande i undersökande utskottet, framförde allvarlig kritik mot Flynn och menade att hans ersättning för information till Ryssland bröt lagar om delgivning av upplysningar [till främmande makt] [2].

”Som en tidigare militär officer kan du helt enkelt inte ta emot pengar från Ryssland, Turkiet eller någon annan,” sa Chaffetz. ”Och eftersom han tog emot de pengarna, var det olämpligt och det har konsekvenser för en lagöverträdelse.”

Representanthuset, som också undersöker ryska ingripanden i valet, utdömde en stämning mot Flynn och meddelade Flynn att han skulle överlämna relevanta material. (The Guardian)

Det framkommer av telefonlistor att Michael Flynn diskuterat i telefon med Rysslands USA-ambassadör Sergej Kislyak. Ämnet har varit hur man kan häva sanktionerna mot Ryssland när Trump tar över, trots att Obamas administration samtidigt förbereder sig för att skärpa dem. Detta strider mot amerikansk lag, eftersom Trumps administration inte hade tillträtt än.

En outredd fråga handlar om Trumpadministrationens samröre med eventuella ryska trollfabriker, amerikansk PRbyrå som engagerat ett stort antal lobbyister för att sprida falska uppgifter och förtal om Hillary Clinton. Assanges hämndaktioner är bara en del av detta. Flynn är också en marionellt som kommer att följas av flera i Trumpadministrationens tjänst. När Trump svär sig fri och påstår sig inte veta så blir statistiken en stöd för att han ljuger.

Timeline januari-februari 2017, Flynns ryska kontakter

  • Mitten av januari 2017: Samtalet rapporteras i media. Dagen efter förnekar Flynn, i samtal med vicepresident Mike Pence att de pratat om sanktionerna. Pence för detta vidare till medierna.

  • Slutet januari: Sally Yates, tillförordnad justitieminister,  informerar Vita huset att Flynn troligtvis ljugit om innehållet i samtalet. Hon varnar för att Flynn kan bli utsatt för utpressning av Ryssland, eftersom de visste om att Flynn ljugit för presidenten och vicepresidenten.

  • 9 februari: Washington Post avslöjar att samtalet mellan Flynn och den ryske ambassadören faktiskt handlade om sanktionerna. Flynn förnekar återigen.

  • 13 februari. Trumps rådgivare Kellyanne Conway säger att Vita huset har ”fullt förtroende” för Flynn. Tre timmar senare avslöjar Washington Post att Sally Yates hade informerat Vita huset om att Flynn ljugit för Pence. Ytterligare tre timmar senare avgår Flynn.

  • Enligt Sean Spicer har president Trump känt till Flynns ryska kontakter i 18 dagar. Men Donald Trump hävdade ombord på Air Force One att han inte visste någonting om några ryska kontakter.
  • 14 februari: Efter att Flynn sparkats kräver flera tunga politiker en total genomlysning av kopplingen mellan Trumps administration och Ryssland.

  • 15 februari: Skandalen växer: Flera amerikanska medier avslöjar Donald Trumps kampanjstab – och flera av hans närmaste rådgivare – hade tät kontakt med Rysslands underrättelsetjänst under valrörelsen. En av dem som anklagas för kontakter är Trumps före detta kampanjchef Paul Manafort. Det framkommer av telefonavlyssning och samtalslistor.

KOMMENTAR

Frågeställningen om sanktionerna skulle kunna beröra den ryska befolkningen lika mycket som den ryska staten och dess ekonomi. Man skulle därför kunna se ambitionen att få bort sanktioner som en god gärning och som en diplomati som skulle kunna gynna världsfreden. Problemet är att Trumps komplicerade affärsmässiga intressen med ryssar upprättade redan i början av 1994 vilket gör att detta möjligen inte alls har med befolkning att göra utan enbart privata fastighets- och oljeintressen. Oavsett syfte är tillvägagångssättet enligt amerikansk lag olagligt och man kan spåra oegentliga kontakter mellan Flynn och rysk underrättelsetjänst långt tillbaka i tiden. Lobbying tillåter inte ett utbyte av statshemlig information till främmande fientlig makt. Därför tvingades Flynn att avgå. Det visar sig också att Trump Tower har starka samband med ryska statliga och ryska affärsintressen som ekonomiskt satsat i Trumps fastighetsimperium och fysiskt befolkat delar av också Trump Tower. Detta gemensamma projekt grundlades redan 1987. Så är det någon som i Trump Tower har förutsättningarna till god avlyssning så är det ryssen. Därav möjligen Trumps dunkla replik om att ”någon annan kanske har inspelningar” från Trumps möten med Comey. En som dock borde ha sådana inspelningar är Giuliani, det var ju just inspelningar som var hans specialitet då man kom åt maffian. Det har ju också framkommit att det skulle kunna finnas inspelningar (ljud och bild) från Trumps sexuella aktiviteter i Ryssland under miss Universumtävling där. Man har då diskuterat huruvida Putin har hållhakar på Trump.

Trump’s efforts to develop business in Russia date to 1987. In 1996, he applies for his trademark in that country. Discussing ambitions for a Trump hotel in 2007, he declares, “We will be in Moscow at some point.”

/BP

Referenser

1) Trump-Russia inquiry to examine grand jury findings on Flynn’s foreign lobbying LÄNK

2) Michael Flynn’s Russia payment likely broke disclosure laws, lawmakers say. LÄNK

 

Vad var syftet för Putin att hjälpa Trump vinna valet?

Publicerat den Uppdaterat den

Politico har gjort en sammanställning av Trumps kopplingar till Putin,  i 7 olika kartor eller kluster här redovisas den första.

När FBI-chefen James Comey gjorde sin utredning av Rysslands påverkan på USA’s presidentval 2016 kom det fram så besvärande uppgifter att Trump fann det angeläget att sparka Comey.

Biträdande justitieminister Rod Rosenstein utsåg den 17 maj den förra FBI-chefen Robert Mueller till att leda en specialutredning kring de ryska försöken att påverka valet 2016 – och spåra eventuella kopplingar till Donald Trump eller någon i hans kampanj.

I ett brev författat av Rosenstein, som CNN tagit del av (PDF), ges Mueller långtgående befogenheter att utreda frågan på det vis han anser lämpligt och att åtala personer som kan anses skyldiga till brott antingen i en specifik koppling mellan Trump och Ryssland eller till ”alla fall som dyker upp eller kan komma att dyka upp under utredningen”.

Efter det har Trump avsatt sin FBIchef så kan han knappast avsätta Mueller istället ligger biträdande justitieminister Rod Rosenstein illa till.

Politico anser att det råder ingen tvekan om att det finns en spindelväv av förbindelser mellan Trump, hans medarbetare och Rysslands president Vladimir Putin; – vissa offentliga, några privata, några uppenbara, andra mer skumma.

Trump säger att alla hot om att ha spelat in samtalen med Comey var för att Comey skulle berätta sanningen. Detta är ett påstående som blir självmotsägelsefullt givet alla uttalande för att förmå Comey att hålla tyst. [1]

Men låt oss då utgå att från att Trump lyckades med detta påstådda syfte att förmå Comey berätta vad samtalen med Trump gick ut på.

FBI bedrev en utredning om Rysslands misstänkta inblandning i presidentvalet. I utredningen figurerade den förre nationelle säkerhetsrådgivaren Mike Flynn, utpekad som kontaktman för Ryssland.[2]

Trump försökte först förmå Comey att släpp undersökningen av Flynn (”He is a god guy”) och sedan försökte Trump pressa Comey att lägga ner utredningen om Trump-administrationens kopplingar till Ryssland. Detta är inte bara ett regelbrott utan direkt olagligt.

Mike Flynn fick avgå därför att han påstods inte hade berättat för Trump om sina möten med ryska regeringsrepresentanter.

Skulle Flynn egenmäktigt utan order från Trump ha gjort detta [mött ryska regeringsrepresentanter för att medverka till att Trump skulle vinna valet]? Det är inte bara osannolikt det är lögn. Frågan är hur det ska bevisas. Ställ Trump inför riksrätt! [3]

Trump ska under den privata middagen med Comey två gånger ha krävt lojalitet av Comey.

Politico har kommit fram till 7 olika kartbilder för att analysera dessa Trump-Putin kopplingar. [4]
Det står nu klart att Putin har givit direkt order om att sabotera det amerikanska presidentvalet 2016 för att Trump skulle kunna besegra Clinton. I detta ingår Assanges wikileaks för att lägga fokus på Clintons mail vilket sammanföll med Trumps skanderande att kasta Clinton i fängelse. Man fann inget graverande i dessa Clintonmail enligt de undersökningar som gjorts. Men det skapade uppståndelse och det är Trumps strategi. Sedan kom Pizzagate. Återigen en av Trumpadministrationen skapad skandal som saknar substans men ytterligare undergrävde Clinton. För att kunna sprida sina undergrävande av Clinton har Trump även anlitat en PR firma stationerad i USA som har ett samröre med Putins ”Russia Today”.

Denna landsomfattande kampanj iscensatt av Putin, påstås av republikaner inte ha haft effekt på valutgången. Och frågan är hur man ska beskriva kampanjen: ”Vladimir Putin gav ryska hackare order att hjälpa Donald Trump” Länk eller ”Report: Putin’s Election Hacking Was About Hurting Clinton”. Och vad är skillnaden? Hjälpa Trump – rasera Clinton. Resultatet är ju detsamma.

Spindelvävens ytterligare 6 kluster presenteras i kommande artiklar.

/BP

1) Trump behövde 14 dagar för att formulera sig om hans påstådda inspelningar. De finns inte!

2) Den avsatte FBI-chefens förödande anklagelser mot president Donald Trump

3) Critics Already Talking Trump Impeachment After Flynn

4) All of Trump’s Russia Ties, in 7 Charts

PDF

Trump behövde 14 dagar för att formulera sig om hans påstådda band. De finns inte!

Publicerat den Uppdaterat den

Det tog Trump 14 dagar att formulera sig, att han inte hade några inspelningar från möten med Comey.

Sant

Åtminstone säger han att han inte har spelat in några. Nåväl vi kan inte vara säkra på det. Enligt vetenskaplig kontrollerade studier av Trumps uttalanden är endast 4 till 5% av dem sanna och 70% lögn. Vi kan därför endast vara säkra på att Trump påstår att han inte ligger bakom någon inspelning. Samtidigt lägger Trump till att han inte vet om någon annan spelat in samtalen.

23 juni berättade han att han inte har några inspelningar av samtal med Comey, men antyder att hans förtäckta hot om att det kan finnas inspelningar fick Comey att ändra sin version av händelseförloppet.

Detta Trump påstående rimmar knappast med vad Comey uppgav under senatsförhören. Comey har fört fram en version av händelseförloppet som stämmer med Comeys noteringar från deras möten mellan fyra ögon. Comeys noteringar från mötena har också krävts in för att kunna belägga sanningshalten. När Trump då hävdar att hans hot fick Comey att berätta sanningen så blir det självmotsägande. Trumps allierade hotade ju med att uttalanden från Comey skulle vara landsförräderi. [1] Länk

Och Trump själv anklagade Comey för att vara en feg usling som läckte deras samtal. Trump om Comeys ‘läckor’: ‘Totalt olagligt? Mycket fegt!’

Skulle detta vara uppmaningar om att få Comey att berätta sanningen? Knappast! Det är hot för att få honom att hålla tyst.

Demokraterna å andra sidan ser här möjligheten att åtala Trump för landsförräderi, mutbrott, och grova brottsliga förseelser och felaktiga anklagelser. [2] Länk

Den avsatte FBI-chefens förödande anklagelser mot president Donald Trump

När Comey utfrågades av senatens underrättelsekommitté om sina diskussioner med presidenten före uppsägningen sade Comey att han hoppas att det finns inspelningar.

Trump har således tidigare, i vad som har tolkats som ett förtäckt hot mot Comey, antytt att deras samtal spelats in.

Trump sade att han skulle släppa inspelningar ”inom en snar framtid”. Och att  då skulle alla motståndare bli besvikna. Således ett underliggande hot riktat mot Comey om han skulle ”läcka” innehållet i samtalen mellan Trump och Comey.

”O Gud jag hoppas att det finns band” förklarade Comey vid senatsförhören. [3]

Comey to Trump: ‘Release all the tapes. I’m good with it.’

14 dagar senare deklarerar Trump:

”Jag gjorde inte, och har inte, några sådana inspelningar” [3]

KOMMENTAR:

Ett antal journalister anser att detta sandlådekrig är en spik i Trumps kista.

”Trump avslutar sin band provokation, med ännu ett tweet, men skadan är skedd – mot honom”  (LAT) [4]

Denna katt- och råttalek må roa Trump men i praktiken förlöjligar han inte bara sig själv utan presidentskapet och hela den amerikanska politiken. [5]

/BP

Källor:

1)  Trump ally Alex Jones: James Comey committed treason LÄNK

2) Democrats Could Seek Trump Impeachment After James Comey Hearing LÄNK

3) ”Lordy, I hope there are tapes,” Comey declared at a congressional hearing. LÄNK

3) President Trump tweets he did not record conversations with James Comey LÄNK

4) Trump ends his tapes tease, with another tweet, but the damage is done — to him. Los Angeles Times LÄNK

5) Trump ends his self-made crisis where it started: Twitter – CNNPolitics

Den avsatte FBI-chefens förödande anklagelser mot president Donald Trump

Publicerat den Uppdaterat den

Sant

Den avskedade FBI-chefen James Comey utfrågades torsdagen 8 juni 2017, i den amerikanska senatens underrättelseutskott, med anledningen av att president Donald Trump försökt pressa honom att lägga ner utredningen om Trump-administrationens kopplingar till Ryssland. Vid fem tillfällen under det dryga två timmar långa förhöret beskrev han Trump som en ”lögnare”, och framställde sig som att vara ”tagen” av Trumps påtryckningar.
Förhöret, som kallas ”Washingtons Superbowl”, har fått stor uppmärksamhet och direktsänds över hela USA.

Efter ett möte i Trump Tower i januari sågs Comey föra anteckningar. Han svarade att han antecknade för att han misstänkte att Trump senare skulle kunna ljuga om vad som sagts i samtalet.

Jag var ensam med presidenten, den personens natur och att jag på allvar misstänkte att han kunde ljuga… Jag insåg att det kan komma en dag då jag måste försvara FBI och mig själv… Jag kände att det var min rättighet som medborgare att föra anteckningar över mina samtal med presidenten.

Comey var vid FBI under både Bush och Obama och hade ett fåtal möten i enrum med dem som presidenter men kände sig aldrig nödgad att dokumentera vad som sagts.

FAKTABAKGRUND
James Comey advokat och under lång tid registrerad som republikan (idag oberoende) har verkat som FBI-chef från september 2013 till maj 2017 då han sparkades på direkt order av Trump. Innan avskedandet bedrev FBI en utredning om Rysslands misstänkta inblandning i presidentvalet. I utredningen figurerade den förre nationelle säkerhetsrådgivaren Mike Flynn, utpekad som kontaktman för Ryssland. Trump, som besvärats mycket av utredningen, ska personligen ha bett Comey att lägga ner ärendet.
Comey säger att Trump bjudit ut honom på middag. Det tyckte han var så märkligt – att han, som chefen för FBI, ensam äter middag med presidenten – att han förväntande sig att andra också skulle närvara vid bordet. Trump ska under middagen två gånger ha krävt lojalitet av Comey.
Trump har i sin tur hävdat motsatsen: att det var Comey som insisterade på att få äta en middag i enrum med honom och att kravet om lojalitet aldrig framfördes.
Under förhöret hävdar Comey att Trump själv aldrig figurerat i utredningen under den tid han var FBI-chef. Comey säger också att Trump under middagen pressat honom på just den uppgiften, och – när han fått veta det – bett honom berätta det för ”det amerikanska folket”.

Politico, FactaGrinds förebild, överraskar med en artikel som inte håller den vanliga sakliga tonen utan är färgad med kommentarer som inte tycks ha någon annan avsikt än att förringa Comey. Men det råder ingen tvekan om att Trump utsätts för anmärkningsvärda avslöjanden.

Comey’s devastating indictment of President Donald Trump (Politico länk) av Todd S. Purdum 8 juni 2017.
Den avskedade FBI-chefens obekväma framträdande kunde inte dölja hans knivskarpa anklagelser.

Han [Comey] uppträdde som något annat än som en fruktansvärd FBI-man. Han undrade vad han kunde ha gjort annorlunda ”om jag varit starkare”. Han bekände att han i telefonsamtal [med Trump] på ett ”lite för svagt sätt” misslyckats med att övertala honom för att undvika att vägra honom hans krav [som innebar att inte fullfölja undersökningen av de ryska kopplingarna eller nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn].
Han var ”mycket orolig” om att betraktas som en av sina mest ökända föregångare, J. Edgar Hoover, som ansågs behålla sin makt över andra genom att göra dem till lojala gisslan med anklagelser om deras sexliv.

Men under mer än två timmar av en konsekvent mild senatvittnesbörd förmedlade den tidigare FBI-chefen James Comey en lågmäld förödande anklagelse mot president Donald Trump, trovärdigt genom att han hade sparat samtidiga anteckningar av deras alla konversationer av en övertygande och orubblig anledning:

Jag var uppriktigt bekymrad över att han skulle kunna ljuga.

Comeys vittnesbörd kommer eventuellt eller inte att gå till historien som en av de stora Washington-skandaler. Hans republikanska utfrågare i senatinformationsutskottet lyckades få till upprepade bekräftelser om att – ”Trump aldrig har varit personligen under FBI-utredning för eventuell samverkan med ryssarna – eller något annat, för den delen.”

Vidare erkände Comey upprepade gånger att varken Trumps ansträngningar att få honom att bekräfta detta faktum offentligt, eller presidentens begäran om att han skulle backa ut från att undersöka Rysslandsrelaterade aktiviteter av den avskedade nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn, hade någonsin hindrat den pågående utredningen som nu är i händerna på [advokaten och den utsedda] special rådgivaren Robert Mueller.

Men Comeys framträdande i torsdags kommer säkert att räkna till de stora självförringande föreställningarna från tidigare vittnen som kollegan Oliver North i Iran-Contra-skandalen, eller senator Sam Vervin, ordförande i Watergate-valda kommittén, som insisterade på att han Var ”bara ett lands advokat.”
I sin egen framställning var Comey bara en vanlig kille som gjorde sitt jobb under extraordinära omständigheter. xxx

Senator Martin Heinrich frågade honom om han ville säga något om varför folk skulle tro på honom och inte presidenten. Comey överlät då till andra att avgöra om presidenten hade förhindrat rättvisa. /Slut på utsnitt

Vill du läsa vidare Politicos artikel så hänvisas till originalet länk.

KOMMENTAR:

Politico bedömer att Trump sedan man började mäta hans uttalanden 2015 och fram till idag klarar av att tala sanning i 5 % av sina uttalanden. I nästan 70% är det mer eller mindre lögn. Däremellan finns en gråzon av halvsanningar/halvlögner. Man kan av det förstå Comeys försiktighetsåtgärder.

/BP

FULL HEARING: James Comey TESTIMONY at Senate Intelligence Committee Hearing Youtube

November 23, 2015, Donald Trump is constantly lying. Washington Post

Donald Trump’s [lie] file [on politico] länk

8 juni 2017 Three times James Comey’s testimony contradicted Donald Trump

16 februari 2017 Trump, mannen med kluven tunga och dubbla budskap!

25 december 2016 Demokratins dödgrävare

8 juni 2017 Comey förhörd i senaten om Trumps påtryckningar: ”Lögnare”, SVT

Martin Ingvar, Karolinska institutets vicerektor avgår.

Publicerat den Uppdaterat den

Skärmdump DN artikel 20170512

DN har tidigare publicerat en artikel att en av Karolinska institutets högsta chefer, vicerektor professor Martin Ingvar är under granskning från KI:s internrevision och han tog då time-out. Nu har han tvingats avgå. KI-chef avgår efter internrevision

KOMMENTAR
FaktaGrind ställer en fråga om varför de inblandade valt att inte undersöka Martin Ingvars ansvar för förskingringen av Osherdonationen på 43 miljoner kronor. Och varför DN och för övrigt andra större medier valt att blunda för det. Varje gång KI har tillåtits gör internrevision har den anklagade kommit undan. Vad säger att Martin Ingvar inte också kommer undan denna gång?

Martin Ingvar under förundersökning till åtal

Genom ett eget, nystartat bolag har han för två miljoner sålt en it-produkt som tagits fram med allmänna medel och som ägs av KI och Stockholms läns landsting.

Karolinska institutet har polisanmält det inträffade, efter att Statens ansvarsnämnd granskat hans roll i affären
Åklagare Fredrik Ingblad är förundersökningsledare i fallet.

I en tidigare intervju med DN nekar prefekten till anklagelserna och säger att de inblandade aldrig tjänat några pengar på bolaget och att det inte heller är syftet.

Martin Ingvar har trots avslöjanden om att hans bolag fakturerat mångmiljonbelopp fortsatt att hävda sin oskuld. DN uppger att de träffade Martin Ingvar tisdag 9 maj då han bekräftade han att han gjort en ekonomisk vinst på affären.

Han tillbakavisade ändå kritiken på nytt, och hävdade att han stod bakom utvecklingen av it-plattformen.

Tre dagar senare den 12 maj på fredagseftermiddagen kom TT med beskedet att Martin Ingvar avgår. Budskapet är att: Martin Ingvar  i samband med internrevisionen har funnit att det kan finnas grund för kritik.

– Det räcker för att jag ska dra slutsatsen att jag riskerar att sakna det nödvändiga förtroende för att kunna fortsätta utöva det ledarskap vid KI som jag är utsedd till, säger Martin Ingvar till TT.

KI:s tillförordnade prorektor Anders Ekbom säger till DN att han fått beskedet från Martin Ingvar. Anders Ekbom säger också att det är han som initierat utredningen efter samtal med representanter för Stockholms Läns Landsting.

KOMMENTAR:

Anders Ekbom påstår att det är Martin Ingvar som tagit beslutat att avgå och ger sken av att det skett utan påtryckningar från honom eller andra i ledningen.

KI:s internrevisor Peter Ambroson säger till DN att internrevisionen är klar.

…. det finns en potential för att förtroendet för KI skadas om han kvarstår, säger Anders Ekbom.

Mikael Odenberg är ordförande för Karolinska institutets styrelse. Han säger att Martin Ingvars beslut att avgå var klokt.

– Det finns ju en uppenbar förtroendekris och han tar konsekvensen av den och stiger åt sidan, säger Mikael Odenberg.

Arbete för att Upprätta KIs förtroende

Odenberg säger att det pågår ett omfattande arbete för att förbättra förtroendet för KI, i kölvattnet efter den så kallade Macchiariniskandalen.

– Väldigt mycket handlar om ledarskapet, den etiska kompassen, och respekten för regler och bestämmelser. Jag skickar väldigt tydliga signaler om de krav vi kommer att ställa och vad vi inte kommer att acceptera, säger Mikael Odenberg

DN ställer frågan: .. ”säger det något om den generella ledarskapet och etiska kompassen på KI?”
Odenberg svarar att: ”Det säger att det finns brister och saker att jobba med. Och det kommer vi målmedvetet att göra.”

KOMMENTAR
Om inte KI tar itu med Osherskandalen hur ska man då få tillbaka förtroendet?

FAKTABAKGRUND

Granskningen handlar om den it-plattform som ska ha utvecklats inom det unika så kallade 4D-projektet, ett unikt samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Det är ett omfattande projekt som syftar till att utifrån forskning och patientdata ta fram nya vårdmetoder och mäta vårdkostnader för fyra vanliga folksjukdomar – artriter, bröstcancer, typ 2 diabetes och hjärtsvikt. Centralt i projektet är en it-plattform som gör att information från journaler, e-hälso-konton, kvalitetsregister och biobanker länkas samman och görs tillgänglig både för patienter och forskning.

Miljonhärvan på KI – detta har hänt
Professorer och höga chefer på KI har under flera år sålt konsulttjänster till KI från sitt eget bolag. Bolaget är registrerat hemma hos en av de anställda. I sina roller på KI har de inblandade själva attesterat fakturor som skickats från bolaget. En av professorerna har varnats. Internrevisionen har utrett misstänkta oegentligheter, och ärendet har lämnats över till polis och åklagare. Flera av de inblandade ska eller har slutat på KI.

Granskningen startades efter att Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting hörde av sig till Karolinska institutet, efter att kritiker hävdat att Martin Ingvar sålt vidare den gemensamma it-plattformen, som utvecklats i offentlig regi.

– Även om han säger att han inte tagit något från 4D-projektet, så har han dragit nytta av sin roll för att kunna sälja den här produkten, säger en källa.

Först efter att företaget som köpte it-plattformen gick ut med ett pressmeddelande den 13 februari blev Martin Ingvars kolleger medvetna om affären. Plattformen såldes för 2 miljoner kronor och 100.000 aktier, vilket med dåvarande aktievärde motsvarade totalt 4,4 miljoner kronor.

Kritiken nådde Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

Den 17 februari ringer ordförande i projektet diabetes, till Barbro Naroskyin. De rapporterar att Martin Ingvar har tagit delar av den digitala vårdplanen och fört in i ett bolag. Därmed är förtroendet för Martin Ingvar är förbrukat, säger Barbro Naroskyin som omedelbart kontaktar ledningen på Karolinska institutet och får reda på att KI har startat en internrevision.

Martin Ingvar säger att han har arbetat med frågorna bakom it-plattformen i 10 år och anser att det som sålts vidare är sådant som han själv äger rättigheterna till.

– Det har skett enligt det regelverk som finns. Om jag skriver ett datorprogram eller utvecklar idéer som jag paketerar så kan jag hävda att de rättigheterna tillfaller mig. Sedan är det vanligt i alla innovationsprojekt att olika personer har olika bild av vad deras egna bidrag har varit, säger Martin Ingvar.

i sin roll på KI har han attesterat fakturor från det egna bolaget.

– Jag vill verkligen ha allt på bordet. Omedelbart efter att jag fick information via DN stoppades all utbetalning. Men granskningen är mer omfattande än jag trodde, säger Barbro Naroskyin.

DN skriver att de jobbar med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

KOMMENTAR:

Varför har DN låtit Dan Larhammar och Vetenskap och Folkbildning dominera DN i valda artiklar riktade mot exempelvis Vidarkliniken, Erik Enby och andra. Ber DN ta del av Dagens Nysning

Börje Peratt

Sean Spicer, Vita husets presstalesman anses ha förnekat Holocaust

Publicerat den Uppdaterat den


Sean Spicer, Vita husets presstalesman, uttalade sig för att förklara och motivera president Trumps missilangrepp den 7 april mot Syrien:

 

”Inte ens en så avskydd person som Hitler skulle ha gasat det egna folket”

 

Kritikerna menar att Spicer därmed förnekat Holocaust. Det är mer troligt att han inte tänkt genom sitt anförande och han avslutar presskonferensen med att tacka för klarläggandet kring Holocaust. Trots detta har kritiken mot Spicer varit stark.

Bakgrund
Anklagelserna gäller att Assad och den syriska regimen anses vara ansvariga för giftgasangreppet den 4 april 2017 riktat mot Idlib, ett rebellkontrollerat område i Syrien. Utifrån detta ansåg sig Trump ha skäl att attackera Syrien.

Kritikerna menar att det är inte säkerställt att Assad ligger bakom giftgasangreppet. Och därmed är Trumps order vara ett oprovocerat angrepp på en suverän stat.

Spicers förklaring: Det amerikanska missilangreppet mot ett syriskt flygfält skedde utifrån att man anser sig ha bevis för att syrisk militär ligger bakom bombningen av civila i Syrien med sarin-gas något som orsakat minst ett 70-tal döda kvinnor och barn. Trump reagerade på det han sett på TV och utfärdade en presidentorder om en attack  med 59 Tomahawk robotar och har dessutom utlovat flera om det kommer nya gasattacker.

Amerikanska och brittiska medier som The Guardian och World rapporterar om att detta är ytterligare ett bevis för Trumps impulsivitet och ansvarslösa agerande. Atlantic går så långt som att kalla attacken olaglig. The Telegraph rapporterat att USA´s missilattack dödat 4 barn.

Assad förnekar ansvar för giftgasattacken och får stöd av Putin som menar att det finns bevis för en provokation för att fälla Assad. Putin menar att attacken är ett oprovocerat angrepp på en suverän stat och ett brott mot folkrätten. USA på kollisionskurs med Moskva.

SVT rapporterar att omständigheterna är oklara LÄNK.

Framstående EU-ledare anser bevisfrågan avgjord och beskyller Assad och försvarar Trumps missilangrepp, EU-ledare om USA:s attack mot flygbas: Förståelig.

Sveriges statsminister har uttalat sig för en utredning som ställer de ansvariga till svars. Regeringskansliets kommuniké kan läsas här:
Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av attacken med kemiska vapen i Syrien

Trumps påstående att Obama avlyssnat honom är bluff

Publicerat den Uppdaterat den

nu-racker-det-med-lognerTrumps påstående att Obama skulle ha arrangerat avlyssning under valets slutskede avfärdas som falsk anklagelse. Med Politifacts begrepp FAKE Faktagrinds begrepp BLUFF!

Trump redovisar inga som helst bevis för sitt twitter där han påstår sig blivit avlyssnad av Obama.

James Comey, chef för den federala polisen FBI, har begärt en offentlig dementi av president Trumps påstående.

FBI-chefen James Comey har begärt att justitiedepartementet ska tillbakavisa president Trumps anklagelser om att Barack Obama beordrat telefonavlyssning av Trump. Detta eftersom uppgiften, felaktigt, låter påskina att FBI skulle ha brutit mot lagen.
New York Times har publicerat nyheten att landets högste polischef anser att presidenten kommit med falska anklagelser och begär ett offentligt tillrättaläggande. Uppgifterna har också bekräftats för TV-bolaget NBC.
trump-avlyssningsparanoja

Det har funnits uppgifter i medierna om att en specialdomstol, FISA, kan ha gett tillstånd för någon form av avlyssning av medarbetare i Trumps kampanj i samband med en FBI-utredning av kontakter med Ryssland.
Den tidigare underrättelsechefen James Clapper sade att det finns inte något sådant tillstånd såvitt han vet och att han skulle ha vetat om det fanns. James Clapper sa också till NBC att under hans tid som chef förekom ingen avlyssning av Trumps kampanj.

Ett skäl till Trumps bluff anses vara att han vill lyfta uppmärksamheten från anklagelserna om sina kontakter med Ryssland som också lett till avskedande av betydelsefulla personer inom Trumpadministrationen.
EKOT rapporterar: Så varför kräver de det här just nu?

– Anfall är bästa försvar kan man kanske säga, för Donald Trump har fått mycket kritik för att han påstår att Obama skulle ligga bakom beslut om avlyssning, utan grund och utan källor.

– Det pågår dessutom mycket diskussion om Trump-kampanjens eventuella kontakter med Ryssland under valkampanjen. Det har hittills lett till att hans nationelle säkerhetsrådgivare tvingats avgå, hans justitieminister är i hetluften och oppositionen har krävt att han ska avgå. Så det är väl också ett sätt att byta fokus och försöka rikta kritiken och anklagelserna mot Obama i stället.

Den republikanske senatorn Marco Rubio från Florida, som sitter i senatens underrättelsekommitté, har uttalat att de inte heller hört talas om någon sådan avlyssning av Trump.
tom-pantsonfire

Referenser
Comey Asks Justice Dept. to Reject Trump’s Wiretapping Claim, New York Times LÄNK

Trump, Offering No Evidence, Says Obama Tapped His Phones, New York Times LÄNK

Muslimska brödraskapet i Sverige – Rapport

Publicerat den Uppdaterat den

Sant
Sant

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har kommit ut med en rapport [1] om Muslimska brödraskapet (MB) i Sverige där slutsatsen är att det pågår en mycket medveten agenda för att bygga upp en parallell kultur med egen islamsk värdegrund i Sverige.

Rapporten är en förstudie som uppmanar till mer forskning på Muslimska brödraskapets närvaro i Sverige. Den är beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB är tydlig med att slutsatser och analyser är författarnas och står inte för MSB.

I rapporten står det att stora muslimska organisationer arbetar för att bygga upp egna segregerade samhällen och att flera av dessa organisationer är startade av och styrs till stor del av Muslimska brödraskapet. Man hänvisar till två radikala internationella muslimska förbund som svenska muslimska föreningar är knutna till.

Innehållet och slutsatserna i rapporten motsägs kraftfullt av vissa kända religionsforskare och särskilt av muslimska grupper.

En av rapportens författare Norell slår tillbaka: ”Muslimska brödraskapet väl etablerat i Sverige” LÄNK

Men vad är sant?

Magnus Norell, som är redaktör för rapporten, har skrivit den tillsammans med forskaren Aje Carlbom och Pierre Durrani. Durrani uppger att han varit del av Muslimska brödraskapet och senare hoppat av. Han anser sig med sin kännedom inifrån veta hur detta har byggts upp både i Sverige såväl som i Europa.

– Det är en beskrivning av var de kommer från, hur de arbetar och hur de fungerar idag.

– Det finns kopplingar mellan Islamiska Förbundet i Sverige och den europeiska samarbetsorganisation Federation of Islamic Organisation in Europe (FIOE) som Islamiska Förbundet också var med och startade. Det är vedertaget bland de som forskar om den europeiska delen av Muslimska Brödraskapet att FIOE är knutet till Muslimska brödraskapet, säger han och fortsätter:

– Det är inte konstigt att Muslimska brödraskapet har en annan samhällsvision och vill genomföra den, likt många politiska rörelser, men det viktiga här att vi kan börja få till stånd en diskussion om deras närvaro i Sverige och Europa sedan drygt 40 år.

Ranstorp: Sakfrågan i rapporten är viktig LÄNK
Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö högskola är medförfattare till rapporten, tillsammans med Magnus Norell och Pierre Durani.

Carlbom säger till TT att man räknat med att det skulle komma in synpunkter.
– Det är ju en sektliknande grupp, de här islamologerna.
– Vi har aldrig sagt att det är en vetenskaplig rapport. Vi har sagt att det är en rapport.
Trovärdigheten i rapporten höjs av att en av författarna, Pierre Durani, varit med i Muslimska brödraskapet LÄNK.
– Han är ett vittnesmål från insidan.
Ranstorp säger också att sakfrågan som tas upp i rapporten är viktig att forska vidare på.
– Det är sakfrågan som är viktig här och den bör diskuteras, det är synd att fastna i akademiska formuleringar och kritik, säger han.

De som anser sig veta bättre eller är utsatta för studien avfärdar den: ”Undermålig MSB-rapport sprider konspirationsteorier”: LÄNK

KOMMENTAR: Problemet är att man påstår att all kritik är islamoofobic istället för att besvara kritiken med fakta. Det riskerar att förstärka intrycket av att rapporten beskriver ett förhållande som Muslimska brödraskapet vill mörka.

Även kritikerna av rapporten får kritik. så här skriver Johan Westerholm LÄNK

Eli Göndör, verksam vid Segerstedtinstiutet och Timbro, är en av de som kritiserar rapporten. Sist Eli Göndör tog en tydlig position var när han i Aftonbladet tog heder av Hanna Gadbans debattbok Min Jihad på Aftonbladet Kultur för att den inte höll tillräckliga vetenskapliga kvaliteter. Det som är problematiskt för Göndör som undertecknare av sågningen av Gadban och dagens upprop mot Norell är att den beskrivning av främst Dawa-rörelsen som Gadban gjorde, som han verkade rikta sin kritik mot, var senare det förlopp som Gadban varnade för som blev sant.

Dawa-rörelsen är en del av IS rekryteringsorganisation för IS-krigare och har kanske tydligast slagit igenom i Göteborg och Gävle. Göndör har inte själv presterat någon sammanhållande forskning vare sig om Dawa-rörelsen eller Muslimska Brödraskapet och missade att en debattbok som regel inte ska bedömas som ett vetenskapligt verk. Varför han valde det anslaget i sin kritik mot Gadban får han dock svara på själv.

Segerstedtinstiutet som Göndör är verksam vid har fått skoningslös kritik av flertalet forskare inom terrorism för sin bristande vetenskapliga kvalitet samt för att vara ett politiskt verktyg istället för en forskningsinstitution.

Det är tydligt att kritiken mot rapporten kommer främst från Vänster och MP-håll dvs de grupperingar där islamifieringen anses ha gått längst.

”Under en lång rad av år är det många olika typer av individer och grupper i landet som har ansett att den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med integrationsproblem är att bli av med diskriminerande idéer hos befolkningen i stort. Det finns med andra ord en ideologisk jordmån för MB [Muslimska brödraskapet, vår anm] att inleda allianser med andra grupper genom att hålla fast vid den ensidiga förklaringen att muslimer är utsatta för ‘islamofobi’. I det här avseendet är det ingen slump att den ‘mångkulturalistiska’ delen av vänsterrörelsen och Miljöpartiet i många år har fungerat som sekulärt stöd åt islamisterna i MB:s nätverk. Genom att okritiskt föra fram ‘islamofobin’ som det avgörande problemet för muslimer – och samtidigt förneka förekomsten av islamism – är det många som ger sitt stöd till MB:s totalitära tankegångar”, skriver rapportförfattarna.

Mot redovisade fakta och kommentarer är det sannolikt att rapportens påstående kommer nära sanningen.: ”muslimska organisationer arbetar för att bygga upp egna segregerade samhällen och att flera av dessa organisationer är startade av och till stor del styrs av Muslimska brödraskapet”.

ISLAMISM. Islamister håller på att i grunden bygga upp en parallell samhällsstruktur som utmanar Sveriges sociala sammanhållning. Det politiska målet för Muslimska Brödraskapet i Europa är att bygga upp en parallell islamisk offentlighet där muslimer går i egna skolor och har tillgång till samhällsservice som sker enligt islamiska normer.

Enligt Säpo ökar rekrytering och finansiering av IS-terrorism i Sverige och man menar att det finns ett nät och en logistik för detta. Migrationsverket släpper igenom extremister.

Författarna skriver om Muslimska brödraskapet (MB) i sammanfattningen:

”MB:s islamiseringssträvanden kommer sannolikt att bygga in starka politiska och sociala spänningar i den svenska nationalstaten”

”Enklavisering av den typ som förespråkas av MB kommer sannolikt också innebära problem för det svenska samhällets möjligheter att bedriva en effektiv integrationspolitik. Migration från Afrika och Mellanöstern kommer sannolikt att fortsätta under kommande år både i form av anhörig- och flyktinginvandring. I det här perspektivet kan MB:s parallella islamiska sektor fungera som en konkurrerande samhällsstruktur i förhållande till det etablerade sekulära samhället.”

Doublespeak

Experter på Muslimska Brödraskapet vittnar om att muslimska grupper utnyttjar ”doublespeak”, dvs dubbla budskap, ett som passar integrations och mångkultur-politik, ett annat som riktar sig till den egna gruppen som talar om sharia och islamisering.

”Sammanfattningsvis kan man säga att europeiska MB:s politisk-religiösa arbete har byggts in i en ”integrationsmodell” (rapporten pekar även ut Sverige) som det är svårt för politiker och andra att stå emot eftersom den lätt kan tolkas i termer av gängse integrationsarbete. Det är dessutom svårt att motsätta sig vad som på ytan framstår som (en utsatt minoritets) religiösa rättigheter.”

Fientlighet gentemot västvärderingar
Internationell forskning visar en lista på kritik av rörelsen:

”Rörelsen anklagas för att vara en svuren fiende till västerländska värderingar kring demokrati, yttrandefrihet, pluralism och tolerans. Kritiken handlar också om att rörelsen är homofobisk, antisemitisk, reaktionär och sekteristisk och att dess övergripande mål är att införa sharia i Europa.”

Infiltrering av politiska partier i riksdagen

Bland det mest anmärkningsvärda är att rapportförfattarna skriver att vänsterrörelsen och Miljöpartiet hjälper till att islamisera landet och har ”fungerat som sekulärt stöd” för det islamistiska nätverket. Tekniken kalla entrism.

”Den här processen inleddes dock för flera år sedan i Sverige. Och vill man ha en startpunkt är den överenskommelse som dåvarande socialdemokratiska Broderskapsrörelsen (numera Tro och Solidaritet) slöt med Sveriges Muslimska Råd (SMR) 1999, en bra start. I den överenskommelsen framgick tydligt att SMR ville ha ett parallellsamhälle.”

Svenska skattemedel har byggt upp islamismen i Sverige
Rapporten tar upp hur svenska skattepengar har strömmat till islamister under lång tid genom bland annat islamofobigreppet samt genom att framställa muslimer som offer för förtryck. Det påminner om hur maffiabossen Colombo i USA lyckades få gripande av kriminella maffiamedlemmar till att bli rasistiska angrepp på italienare.

”Under årens lopp har MB genom en uppsjö av organisationer kunnat etablera en helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del. Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren. Det betyder att staten och dess medborgare finansiellt och organisatoriskt hjälpt till att etablera många organisationer med direkt eller indirekt koppling till MB.”

En medveten strategi
Det slås också fast att islamister flyttar fram positionerna genom sin strategi. Samt att islamister i grunden håller på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som utmanar Sveriges sociala sammanhållning.

”Att på olika sätt motsätta sig MB:s kommunitaristiska synsätt innebär också en risk för att bli kallad ”rasist” eller ”islamofob” och som situationen är i det svenska samhället kan sådana klassifikationer äventyra människors karriärer. Samtidigt, om man ger fritt spelrum åt MB:s modell är risken överhängande för att rörelsen kan komma att flytta fram positionerna alltmer under kommande år. I grunden håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund. På det viset är MB:s aktivister en långsiktig utmaning vad gäller landets sociala sammanhållning.”

Rapporten fastslår att Muslimska brödraskapet försöker islamisera Sverige. Det slutgiltiga målet är en stat baserad på sharia.

”Men även muslimska brödraskapet betonar att individen ska underordnas staten och att slutmålet är en stat baserad på sharia och där jihad, i betydelsen heligt krig, måste användas”

Muslimska organisationer i landet uppmanas dessutom till att mobilisera sina krafter i en rikstäckande islamisk informationskampanj. ”Det uppfattas som en religiös plikt att sprida islam”, står det i rapporten.

Källor:

1) MSB om förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige LÄNK Ladda ned studien Muslimska brödraskapet i Sverige